İnsan Kaynakları Politakası

Human Resources Policy

Baytur'da, insana verilen değer nedeniyle, İnsan Kaynakları biriminin stratejik bir rolü vardır. Proaktif ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip, şirketimizin stratejik kararlarında etkin olan bir yapıdadır. Çalışanlar Kendi Kariyer Planlarını Kendileri yaparlar. Hedeflerle Yönetim ve Performans Değerlendirme Yetkinlik Bazlı Kariyer Gelişimi Kariyer Fırsatları Programı Baytur'da Yükselme, Başarı ile Doğru orantılıdır.

İşe Alma ve Yerlestirme Sirket strateji ve hedeflerimiz dogrultusunda, personel ihtiyaçlarimiza ve pozisyonun niteliklerine en uygun adaylari bünyemize kazandırmak üzere ise alım süreçlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Adaylarımızın özellikle şirket misyonu, vizyonu, degerleri ile kurum kültürüne uygun yetkinliklere sahip olmalari, motivasyonu yüksek, gelişime ve degişime açık, özgüveni yüksek, iyi eğitimli, yaptığı işte fark yaratacak nitelikte olması bizim için önemlidir. Başvuru Formundan Şirketimize ulaşabilirsiniz. 

Oryantasyon süreci şirketimizde ise yerleştirilen çalışanlarımız İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile başlayan ve diğer departmanların tanıtılması ile devam eden oryantasyon sürecine dahil edilmektedirler. 
 

Programda;

• Şirketin organizasyon yapısı, kültürü, ürün ve hizmetlerini anlatmak,
• Çalişanı, yöneticileri, çalışma arkadaşları ve diğer departmanlar ile tanıştırmak,
• Departman iş süreçlerini detaylı olarak tanıtmak,
• Şirketin insan kaynakları ve kalite sistemleri ile ilgili yönetmelik ve uygulamaları ile ücretlendirme ve yan menfaatleri hakkında bilgi vermek,
• Öğrenme süresini kısaltmak ve çalışanın hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Kariyer Yönetimi

Kariyer yönetiminde amacımız çalışanlarımızın üstlendikleri rollerde deneyim, bilgi, becerilerini arttırmak, onları doğru şekilde değerlendirmek ve yönlendirmektir. Çalışanlarımızın fark yaratan davranışları ve başarılı sonuçları doğrultusunda da terfi, nakil ve görev değişikliği gibi uygulamalar ile çalişanlarımıza farklı kariyer fırsatları sunulmaktadır. Geliştirme faaliyetleri şirketimizde mesleki gelişim fırsatlarının yanı sıra, kişisel gelişimi desteklemek, çalisanlarimizin beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, deneyimlerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmak, farkındalık ve sinerji yaratmak amacıyla farklı başlıklarda eğitim programları düzenlenmektedir.

İnsan Kaynakları
Başarı Ödüllendirme Bayturda Eğitim İnsan Kaynakları Politakası Sosyal Haklar Ücretlendirme Politikası ve Prim Sistemi
WEB TASARIM